Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%71

Kültürel, mimari ve doğal şehir mirasını korumak ve geliştirmek

HEDEF 7.1


Katılımcı Süreçlerle Bağımsız Modeller Oluşturarak Kültürel Mirası Korumak, Önleyici Koruma Süreçlerini Katılımcılık ile Kalıcı ve Etkin Kılmak


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür Daire Başkanlığı
  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Riskler
Kültürel Mirasın Korunması Konusunda Paydaş Katılım Yetersizliği ve Disiplinlerarası Uyuşmazlık
Maliyet Tahmini
1.007.807,0 ₺
Tespitler
Katılımcılıkla İlgili Tanımlı Bir Sürecin Olmaması
İhtiyaçlar
Katılımcılıkla İlgili Süreçlerin Tanımlanması ve Yönetmelik Hazırlanması
PERFORMANS 7.1.1
2020
Kültürel Miras Korunmasına Yönelik Katılımcı Modelin Kurulma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
2020
Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Düzenlenen Toplam Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.3
2020
Kültürel Miras Konseyi Kararıyla Uygulanan Proje Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.4
2020
Etkinlikler Sonucu Elde Edilen Karar, Rapor vb. Çıktı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE