Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%80

Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayarak paylaşan bir şehir oluşturmak

HEDEF 5.2


Eşit Haklara Ulaşamayan Toplumsal Gruplara Yönelik Hizmetleri Geliştirmek


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sağlık Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Riskler
  • Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Yetersizliği Nedeniyle Engelli Hizmetlerinin Bütüncül Olarak Yönetilememesi
  • Sosyal Destek Hizmetlerinin Entegre Olarak Sunulamaması

Maliyet Tahmini
2.640.215.027,0 ₺
Tespitler
Engelli İstihdamının Yeterli Düzeyde Olmaması & Hızlı Kentleşme ve Göç Sorununun Varlığı & Ulusal ve Uluslararası Alanda Yaşlı Nüfusunun Giderek Artması & Erken Dönem Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yetersizliği & Kadın Erkek Eşitsizliğine Dayalı Sosyal ve Toplumsal Sorunların Artması
İhtiyaçlar
Engellilerin Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamını Artırıcı Politikalar Geliştirilmesi & Tersine Göç Politikalarının Cazip Hale Getirilmesi ve Mülteci Sorununa Kalıcı Çözümler Üretecek Politikaların Geliştirilmesi & Aktif Yaşlanmaya Yönelik Sosyal Politikaların Geliştirilmesi & Erken Dönem Çocuk Bakım Hizmetleri ile ilgili Kamu, Özel Sektör ve Akademi Arasında Aktif ve Kalıcı İşbirliğinin Geliştirilmesi & Kadınlara Yönelik Destek Çalışmalarının Artırılması
PERFORMANS 5.2.1
2020
Sosyal Hizmet Merkez Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
2020
Sosyal Hizmetler Alanında Verilen Yıllık Hizmet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
2020
Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Yıllık Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.4
2020
Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE