Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%80

Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayarak paylaşan bir şehir oluşturmak

HEDEF 5.1


Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Ulaşım Daire Başkanlığı
  • Sağlık Daire Başkanlığı

Riskler
Sosyal Destek Hizmetlerinin Entegre Olarak Sunulamaması
Maliyet Tahmini
15.346.685.494,0 ₺
Tespitler
Ulusal ve Uluslararası Alanda Ekonomik Daralma ve İşsizliğin Giderek Artması & Sosyal Yardımlar Konusunda Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Sosyal Yardım Konusunda Paydaşlarla İşbirliği ve Koordinasyonun Güçlendirilmesi & Kalıcı ve Sürdürülebilir İstihdam Alanlarının Güçlendirilmesi
PERFORMANS 5.1.1
2020
Ayni ve Nakdi Yardım Alanların Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2020
Ayni ve Nakdi Yardım Başvurularının Karşılanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
2020
Ayni Yardım Alan Yıllık Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.4
2020
Nakdi Yardım Alan Yıllık Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.5
2020
Ulaşım Alanında Sosyal Destek Ödemelerinden Faydalanan Yıllık Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.6
2020
Yeni Yapılan Toplam Sosyal Konut Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE