Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%63

Kentin ekonomik değerinin yükselmesine katkı sağlamak

HEDEF 4.3


İstanbul Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlamak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı
  • Kültür Daire Başkanlığı

Riskler
  • Hali Hazırda Görev Yapan İSMEK Yönetici ve Eğiticilerinin, Tanımlanacak Yeni Süreçlere Adaptasyonunun Yavaş Olması
  • Kurs Merkezlerinin Modernizasyonunun Standartlara Uygun Yeni Kurs Merkezlerinin Bulunmasında Karşılaşılan Zorluklar Nedeniyle Yavaş Olması

Maliyet Tahmini
1.333.746.640,0 ₺
Tespitler
Ulusal ve Uluslararası Alanda Ekonomik Daralma ve İşsizliğin Giderek Artması
İhtiyaçlar
İstanbul’u Cazibe Merkezi Haline Getirecek ve Finansal Açıdan Bir Merkez Olarak Konumlandıracak Yatırımların Artırılması ve İstihdam Ofislerinin Kurulması
PERFORMANS 4.3.1
2020
İSMEK Bünyesinde Eğitim Alan Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%65
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
2020
İSMEK Bünyesinde Eğitim Verilen Program Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
2020
Doğrudan Üretim Sürecine Dahil Edilen Toplam Kursiyer Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE