Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%63

Kentin ekonomik değerinin yükselmesine katkı sağlamak

HEDEF 4.2


Kentin Yaratıcı ve İnovatif Potansiyelini Açığa Çıkaracak Bilim Teknoloji, İnovasyon Merkezlerini Planlamak ve Girişimciliği Teşvik Etmek


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Riskler
Girişimciliğe Yönelik Toplumsal Eğilimin Azalması
Maliyet Tahmini
173.652.511,0 ₺
Tespitler
Fintech, Online Hizmet Erişimi ve Ödemeler, Kripto Para Birimleri vb. Kullanım Alanlarının Yaygınlaşması
İhtiyaçlar
Online İşlemlerle Gerçekleştirilen Hizmet Sayısının Artırılması, Ödeme Yöntemlerinin Teknolojik Yeniliklerle Çeşitlendirilmesi
PERFORMANS 4.2.1
2020
BELNET (Bilgi Erişim Merkezleri) Kullanıcı Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
2020
Desteklenen Toplam Girişimci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
2020
Hayata Geçirilen Toplam Teknoloji Üssü Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE