Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%73

Sürdürülebilir çevre ve enerji yönetimini güçlendirmek

HEDEF 3.4


İklim Değişikliği ile Mücadeleyi Yaygınlaştırarak Çevreyi Korumak


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Daire Başkanlığı
  • Ulaşım Daire Başkanlığı
  • Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • İtfaiye Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Hava Kirliliğinin Artması & İklim Değişikliği
  • Çevre Korumaya Yönelik Toplumsal Bilincin Yeterli Düzeyde Olmaması

Maliyet Tahmini
2.282.753.992,0 ₺
Tespitler
Çevre Koruma Konusunda Toplumsal Bilincin Yeterli Düzeyde Olmaması & Kıyı ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Çabalarının Artırılmasına Duyulan Gereklilik & Çevresel Hizmet Kalitesinin İklim Değişikliği Kapsamında Yeterli Seviyede Olmaması & Elektrikli Araç Şarj Altyapısının Eksikliği & Hava Kalitesi Ölçümlerinin Yeterli Olmaması
İhtiyaçlar
Çevre Koruma Konusunda Toplumsal Bilinç Oluşturmaya Yönelik Çalışmaların Çeşitlendirilmesi ve Artırılması & İklim Değişikliği Eylem Planı Doğrultusunda, Çevresel Hizmet Kalitesinin İklim Değişikliği Tehdidini Göz Önünde Bulundurarak Geliştirmesi & Elektrikli Araçlar İçin Şarj Altyapısının Kurulması & Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Sayısının Artırılması & Kıyı ve Deniz Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yatırımların, Teknolojik Kapasitenin Artırılması
PERFORMANS 3.4.2
2020
Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Gerçekleştirilen Yıllık Etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
2020
Çevre Yönetimi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplam Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%45
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.4
2020
Kentsel Sera Gazı Emisyon Envanterinin Güncellenme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE