Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.2


Toplu Taşımada Entegrasyonu, Erişilebilirliği ve Kaliteyi Artırmak


Sorumlu birim
Ulaşım Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Sürdürülebilir Taşımacılık Modellerinin Yeterli Düzeyde Hayata Geçirilememesi
  • Toplu Ulaşımda Mevzuat Uyumunun Sağlanamaması

Maliyet Tahmini
108.880.695,0 ₺
Tespitler
Sürdürülebilir Ulaşım, Dönüştürülebilir Enerjilerin Kullanılması ve Yakıt Tasarrufu Konularının Giderek Önem Kazanması & Ulaşım Modları Arasında Yeterli Entegrasyonun Olmaması
İhtiyaçlar
Sürücüsüz Ulaşım, Elektrikli Araçlar Gibi Teknolojik ve Çevre Dostu Yeniliklerin Yaygınlaştırılması & Aktarma Merkez Sayılarının Artırılması ile Ara Ulaşım Modları Aracılığıyla Ana Ulaşım Modlarının Desteklenmesi & Toplu Taşıma Sistemleri Arası Entegrasyonun Güçlendirilmesi
PERFORMANS 2.2.1
2020
Ana Ulaşım Modlarında; Raylı Sistem, Metrobüs, Otobüs, Fiziki Entegrasyonu Sağlayan Minibüs ve Taksi Dolmuş Güzergah Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2020
Minibüs, Taksi Dolmuş ve Otobüslerin Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne Dahil Edilme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2020
Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş ve Deniz Araçlarına Yönelik Toplam Düzenlenen Belge Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
2020
Taksi Yönetim Merkezine Dahil Edilen Taksi Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.5
2020
Toplu Taşıma Araçlarının Denetim Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.6
2020
UKOME Kararlı Taksi Durağı Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE