Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları geliştirerek dayanıklı bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.7


Bütünleşik Kent Bilgi Sistemini Geliştirerek Akıllı Şehir Uygulamaları ile Sistemin Etkin Kullanımını Sağlamak


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Riskler
  • Merkezi Hükümet Bünyesinde Yürütülen CBS Çalışmalarının Kurumsal Çalışmalarla Çakışması
  • İBB Wifi Sisteminin Kesintiye Uğraması (Fiber Kesinitisi, Sunucu Hatası)
  • Akıllı Şehir Uygulamaları Yönetimde Yetersiz Entegrasyon
  • Sunulacak Veriler Konusunda Paydaşların Mutabık Kalamaması

Maliyet Tahmini
353.961.519,0 ₺
Tespitler
Kent Bilgi Sistemi Çalışmalarında Paydaşlarla Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması & Şehir Yönetiminde Akıllı Uygulamaların Giderek Yaygınlaşması & Açık Veri Portalına Verileri Sunulabilir Hale Getirecek Teknik Ekibin Yetersiz Olması
İhtiyaçlar
Tüm Paydaşlarla Entegre Çalışma Sistematiğinin Oluşturulması & Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi & Teknik Ekibin Güçlendirilmesi
PERFORMANS 1.7.1
2020
Açık Veri Platformunda Sunulan Veri Seti Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.2
2020
Adres Yönetim Sistemi Güncelleme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.3
2020
Akıllı Şehir Uygulamaları Kapsamında Düzenlenen Toplam Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.4
2020
Coğrafi Veri Altyapısınının Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.5
2020
Geliştirilen Uygulama ve Web Servis Yazılım Sayısı (CBS Tabanlı) ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.6
2020
Kurumsal Kent Bilgi Sistemi Uygulamasına Entegre Olan Kamu, Kurum ve Kuruluş Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.7
2020
Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Nokta Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.8
2020
Üç Boyutlu Kent Modeli Yayın Platformu Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE