Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları geliştirerek dayanıklı bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.5


Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini ve Toplumsal Farkındalığı, Akıllı Sistemler ve Teknolojiden Faydalanarak Geliştirmek


Sorumlu birim
İtfaiye Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Afet ve Acil Durumlarda Kablolu ve Kablosuz Haberleşmenin Kesilmesi
  • Kurumlar Arası Birlikte Çalışabilirliğin Yeterli Düzeyde Olmaması & Afet ve Acil Durumlar Hakkında Yeterince Duyarlı Olunmaması

Maliyet Tahmini
3.884.115.656,0 ₺
Tespitler
İtfaiye Personel Sayısının Eksikliği & Afet ve Acil Durumlar Hakkında Duyarlılık ve Farkındalığın Yeterli Düzeyde Olmaması & Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması & Afet Yönetimi Konsunda Mevzuatlardaki Karmaşıklık
İhtiyaçlar
İtfaiye Personel Sayısının Artırılması & Toplumda Afet ve Acil Durumlar Hakkında Farkındalığın Artırılması & Afet ve Acil Durumlarda Kurumların Uyum ve Koordinasyon İçinde Çalışması & Afet Yönetimine İlişkin Mevzuatın Sadeleştirilmesi
PERFORMANS 1.5.1
2020
100.000 Kişi Başına İtfaiyeci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
2020
Acil Sağlık Vakalarına Ortalama Varış Süresi ( dakika/saniye )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
2020
Afet ve Acil Durumlara Yönelik Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
2020
Tehlike Bazlı Operasyon Planlarının Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.5
2020
Yangınlara Ortalama Varış Süresi ( dakika/saniye )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE