Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%31

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.2


Toplu Taşıma Sistemlerinin Kullanım Oranı, Hizmet Kalitesi ve Çevreye Duyarlılığı Yükseltilecek


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Elektronik sistemlerde yaşanan arızaların zamanında giderilememesi
 • Toplu taşıma araçlarının ve duraklarının nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kalması
 • Bakım ve onarım süreçlerinin uzaması nedeniyle hizmetlerin aksaması
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
1.558.825.440,0 ₺
Tespitler
 • Kent nüfusundaki artış ve 6360 sayılı Kanun sonrası görev alanın il mülki sınırlarına genişlemesi nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin istenilen kalitede yürütülememesi
 • Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımının özendirilmesi
 • Kent içi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemlerinin kurulması
 • Toplu taşıma sistemlerinin çevre duyarlı hale getirilmesi
 • Toplu taşıma sistemlerinin kalitesinin ve teknolojik düzeyinin artırılması

İhtiyaçlar
 • Toplu taşıma sistemleri çevreye duyarlı hale getirilmeli
 • Hafif raylı sistem hat uzunluğu ve tramvay sayısı arttırılmalı
 • Akıllı durak sayısı arttırılmalı
 • Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesi ve kapasitesi arttırılmalı
Faaliyet ve Projeler

Tramvay Aracı ve Yedek Parça Alımı Projesi
Tramvay Hattı Yapımı Projesi
Elektrikli Otobüs Alım Projesi
Hizmet Tesisleri Yapım Faaliyetleri
Toplu Taşıma Faaliyetleri
Terminal Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler