Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%31

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.1


Alternatif Kent İçi Ulaşım İmkânları Geliştirilecek


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Bisiklet yolu üzerindeki parklanmaların engellenememesi
 • Modlar arası entegrasyonun sağlanamaması
 • Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
 • İhaleye katılım olmaması

Maliyet Tahmini
27.056.850,0 ₺
Tespitler
 • Şehirlerde bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve yaya ulaşımına imkân veren düzenlemelerin özendirilmesi
 • Şehrin düz ve engebesiz fiziksel yapısının yaya ve bisiklet ulaşımına olumlu etkisi
 • Çevreci ulaşım modlarının geliştirilmesi ve kent içi ulaşımda motorsuz ulaşım türlerinin özendirilmesi
 • Ulaşım modları arası entegrasyonun sağlanması, erişilebilirliğin artırılması ve kent içi ulaşımın düzenlenmesi

İhtiyaçlar
 • Yaya ve bisiklet yolu ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler yürütülmeli
 • Ulaşım modları arası entegrasyonun sağlanmasına yönelik projeler yürütülmeli
PERFORMANS 2.1.1
2023
Bisiklet yolu uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
2023
Yayalaştırılan alan miktarı ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
Paylaşım sisteminde bulunan bisiklet sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
2023
Alternatif kent içi ulaşımı teşvik etmek amacıyla yürütülecek faaliyet sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE