Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal alanda yapılacak projelerle birlikte her açıdan halkımızın yanında olmak

HEDEF 8.1


Aileye önem veren, destek sağlayan bir kurum olmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
Yer temininde sıkıntıların olması
Maliyet Tahmini
5.500.000,0 ₺
Tespitler
  • Kadınların aile ekonomisine katkı yapmak istemesine rağmen bazı engellerin olması
  • Kadınlarımızın el emeği ürettiği ürünleri pazarlayabilecekleri mekanların yetersiz olması

İhtiyaçlar
  • Sosyal Belediyecilik kapsamında ailelere destek olunması
  • Kadınlarımızın iş hayatında desteklenmesi
  • Toplumsal huzurun artırılması
PERFORMANS 8.1.1
Yapılan Anne ve Çocuk Merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.2
Kurulan Psikoloji ve Aile Danışma Merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.3
Kurulan Kadın El Emeği Dayanışma Merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.4
Projeler kapsamında çalışan kadınlarımızın memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE