Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

İlimizde her türlü spor faaliyetlerini desteklemek, halkımızın ve gençlerimizin hayatında spor farkındalığını artırmak

HEDEF 5.1


Halkımızın çeşitli sporlarla buluşabileceği yeni mekanları ilimize kazandırmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Riskler
Gerekli desteğin alınamaması
Maliyet Tahmini
22.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Spor etkinlik alanlarının azlığı
  • Farklı sporların yapılabilecEğitimekanların olmaması

İhtiyaçlar
Çeşitli sporların yapılabildiği kapalı bir spor salonu
PERFORMANS 5.1.1
Yapılan Spor Salonu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
Yapılan sürüş pisti sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
Yapılan bisiklet yolu uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE