Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaş bir il olmak

HEDEF 4.1


Vizyon projeler ile üst yapı alanında iyileştirmeler yaparak daha planlı bir merkezi yapıya sahip olmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Riskler
 • Yer temininde yaşanan zorluklar
 • Bütçesel sıkıntılar

Maliyet Tahmini
25.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Şehir merkezinde Alışveriş merkezinin olmaması
 • Trafik sorunu
 • Ulaşım sorunu

İhtiyaçlar
 • Trafik sorununun çözüme kavuşturulması
 • Daha etkin ulaşım imkanlarının oluşturulması
 • Halkın zaman geçirebileceği alışveriş merkezinin yapılması
 • Marka caddelerin kazandırılması
PERFORMANS 4.1.1
Planlı bir şehir merkezi için yapılan proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%80
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
Yapılan alışveriş merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE