Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.10


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kapasitesini arttırmak ve hemşerilerimizi itfai olaylara karşı bilinçlendirmek


Sorumlu birim
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
303.814.600,0 ₺
Tespitler
Bölge istişare toplantılarından gelen önerilerin yanı sıra 11. Kalkınma Planında Yerelde afet yönetiminden sorumlu birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmalarının yapılması ve Afet ve acil durumlara karşı ülke genelinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, eğitim ve farkındalık merkezleri aracılığı ile toplumsal farkındalığın artırılması politika/tedbirleri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.10.1
2020
Eğitim Verilecek Vatandaş Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.2
2020
Gönüllü İtfaiyeci Belgesi Düzenlenen Kişi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.3
2020
Oluşturulacak Eğitim Parkuru Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.4
2020
Yeni Alınacak Araç Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.5
2020
Telsiz Haberleşme Sisteminin Aktive Edildiği İlçe Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.6
2020
Yurtdışına Ziyaret Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.7
2020
İtfai Olaylara Sebep Olan Hususların Tespit Edilme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.8
2020
Afet Müdahale Planlarının Güncellenme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.10.9
2020
Şehrimizde Bulunan Binaların Müdahale Planlarını Hazırlamak ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE