Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

İlçemizde yaşayan engellilere yönelik hizmetler sunmak

HEDEF 5.1


Engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini sürekli olarak artıracak sosyal etkinlik ve projeleri hayata geçirmek


Sorumlu birim
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sağlık İşleri Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü

Riskler
Engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulmaması
Maliyet Tahmini
36.630.600,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 5.1.1
Verilen Engelli araç gereç sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
Ulaşım hizmeti verilen engelli sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
Kayıtlı Engelli sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.4
Engelliler sosyal tesisinden faydalanan engelli sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE