Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitim, spor ve sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeleri yürütmek

HEDEF 4.2


Vatandaşlarımızın sürekli gelişimini sağlayacak nitelikte meslek/hobi kursları, eğitim materyal desteği, tiyatro sinema gösterileri ve okuma kütüphane kültürü kazandırma çalışmaları yapmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
  • Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezlerimizde açılacak olan branşlarda yeterli kursiyer sayısına ulaşılamaması.
  • Meslek kurslarının yeterli ilgiyi görmesi
  • Tiyatro ve açık hava sinema günlerinde yeterli sayıda vatandaşın gelmemesi.
  • Olumsuz hava şar tları
  • Seminer, söyleşi vb. toplantıların saatinde ve gününde yapılmaması

Maliyet Tahmini
24.115.145,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 4.2.1
YENİMEK Kurs Merkez sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
Düzenlenen seminer, söyleşi, panel, konferans ve sempozyum sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
Tiyatro Gösteri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
Sinema gösterimi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
Kütüphane hizmetinden faydalanan vatandaş sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE