Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.5


Sosyal hayatı ve yaşam kalitesini artıran, Modern kent görünümü ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sosyalleşme sağlayan yer ve mekanları ilçemize kazandıracak projeler üretmek ve uygulamak


Sorumlu birim
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü
 • İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Muhtarlık İşler Müdürlüğü

Riskler
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan yıkımda vatandaşlarla sorun yaşanması
 • Taleplerin karşılanamaması halinde gelen itirazlar
 • Yasa değişikliği
 • Anlaşma imzalanamaması, kentsel rant, riskli yapılara yapılan itirazların çoğalması

Maliyet Tahmini
12.326.197,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
Faaliyet ve Projeler

Modern, çağdaş ve kaliteli yaşam standar tlarına uygun projeler üretilmesi ve uygulanması
Fizibiliteleri en verimli şekilde yaparak gecekondu ıslahı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması
Yamaçevler KDGPA Macun Mahallesi 3. Etap Varlık Mahallesi Gecekondu alanı DEMET 1., 2., 3. ve 4. Etap Mehmet Akif Ersoy KDP,Toki ile or taklaşa Macun 3. Etap Projesi Mahalle ölçeğinde Sağlıklaştırma İyileştirme Projeleri