Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%76

Toplu taşıma odaklı, güvenli, hızlı, konforlu, çevre dostu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine uyumlu, teknolojik yeniliklere açık, engelsiz ve sürdürülebilir modern ulaşım sağlamak

HEDEF 2.2


Güvenli, erişilebilir, modern ve sürdürülebilir ulaşımı sağlamak için gerekli olan yollar, tretuarlar, sanat yapıları ve yatay trafik işaretlemelerini yapmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • ASKİ
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
  • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları Altyapı Kuruluşlar (Telekominikasyon & Doğalgaz & Elektrik)

Riskler
  • Mülkiyet ve kamulaştırma problemleri
  • İletişim altyapısı problemleri
  • Trafik akışı olumsuzlukları
  • Olumsuz hava koşulları

Maliyet Tahmini
7.500.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş talepleri, ulaşım ihtiyaçlarının yönetim tarafından belirlenmesi.
İhtiyaçlar
Yeterli bütçe.
PERFORMANS 2.2.1
2020
Bitümlü sıcak asfalt miktarı ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2020
Yeni Yol Açımı Yapılan Alan ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%13
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2020
Bakım-Onarım Çalışması Yapılan Alan ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
2020
Tarım Yolu Çalışması Yapılan AlanReglaj ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.5
2020
Döşenen Beton Bariyer Uzunluğu ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.6
2020
Tretuvar Çalışması Yapılan Alan ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.7
2020
Bordür Çalışması Yapılan Uzunluk ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.8
2020
Otokorkuluk Çalışması Yapılan Uzunluk ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.9
2020
Yol Çizgi Boyası ve Yatay Trafik İşaretlemesi Uzunluğu ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.10
2020
Yapılan Oto AltÜst Geçit Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.11
2020
Yapılan Dere Köprüsü ve Menfez Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.12
2020
Yapılan Yaya Üst Geçidi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.13
2020
AYKOME Kazı Ruhsatı verilmesi süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE