Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%76

Toplu taşıma odaklı, güvenli, hızlı, konforlu, çevre dostu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine uyumlu, teknolojik yeniliklere açık, engelsiz ve sürdürülebilir modern ulaşım sağlamak

HEDEF 2.1


Trafik akışının güvenli, çevre dostu, sosyal gelişime uygun, sürdürülebilir ve engelsiz olmasını sağlamak


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Yasal riskler
  • Finansal durum
  • İnsan kaynakları

Maliyet Tahmini
170.177.500,0 ₺
Tespitler
Kentin gelişmesi sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar.
İhtiyaçlar
İnsan kaynakları, bütçe, teknik donanım.
PERFORMANS 2.1.1
2020
Trafik İşaret Levha Sayısı artış sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
2020
Yapılan sinyalize kavşak sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
2020
Kontrol edilen Kavşak Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
2020
Merkez ilçelerdeki arızalı kavşakların arızasının giderilme süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.5
2020
Çevre ilçelerdeki arızalı kavşakların arızasının giderilme süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.6
2020
Yayaların yoğun olarak kullandığı sinyalize kavşaklarda görme engelli vatandaşlarımız için yapılan sesli uyarı cihazı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.7
Merkeze Bağlı Kavşak Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.8
Merkeze Bağlı Kavşak Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE