Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%45

Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

HEDEF 2.1


Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak


Sorumlu birim
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Projeler Daire Başkanlığı
  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı

Riskler
Kamulaştırma süreçlerinde dava konusu yerlerin mahkeme sürecinin uzaması ve kamulaştırma işlemlerinin gecikmesi.
Maliyet Tahmini
309.809.025,0 ₺
Tespitler
Belediyenin hizmetlerinin yapılabilmesi için kamulaştırma faaliyetlerini sürdürmek ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin değerleme işlemlerinin yapılması
İhtiyaçlar
  • Belediyenin hizmetlerinin yapılabilmesi için kamulaştırma faaliyetlerini, mahkeme süreçlerini iyi takip edilmesi ve süreçlerin iyi yönetilmesi.
  • Verilen kararlar çerçevesinde kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle tamamlanması.
PERFORMANS 2.1.1
2023
Belediyenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan kamulaştırma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
2023
Kamulaştırma değerlemelerinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
2023
Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluğunda kalan alanların kira geliri oranını artırmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
2023
Belediyenin mülkiyetinde ve sorumluğunda kalan alanlarda ecrimisil izlenme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.5
2023
Belediyeden tahsisi talep edilen taşınmazların tahsis edilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.6
2023
Belediye taşınmazlarının yeniden değerleme işlemlerinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.7
2023
Birimlerden gelen gayrimenkul kiralama taleplerinin karşılanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE