Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.3


Yangın ve afet durumlarında şehrimizin insanlarının can ve mal kaybını asgariye indirmek


Sorumlu birim
itfaiye Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Makine İkmal ve Donatım Daire Başkanlığı

Riskler
  • Tahsis edilen bütçenin farklı yerlere ayrılması ve yetersiz olması
  • Personel ve Araç eksikliği

Maliyet Tahmini
42.000.000,0 ₺
Tespitler
Personel ve araç sayıların az olması, personeller için yeterli eğitim ve seminerler düzenlenmemesi, eğitim alanı için gerekli projelerin yürütülmemesi.
İhtiyaçlar
  • İl ve ilçe Nüfusuna göre personel ve araçlar
  • Günümüz teknolojisine uygun ekip ve ekipmanlar
  • Su altı ve su üstü arama ekiplerin kurulması, eğitim alanı
Faaliyet ve Projeler

Van Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı birimine Mevcut destek personelinin statüsü değiştirilerek mevzuata uygun asil personel hale getirmek konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz