Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.2


Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla belediye meclis kararlarına erişimi sağlamak


Sorumlu birim
Kararlar Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler

Maliyet Tahmini
60.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kararlar Şube Müdürlüğü birimine Kurum arşivinin standartlara uygun olarak taşınmasını sağlamak konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz