Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%15

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.3


Kaynak geliştirmek ve kurumsal finans yapısının güçlendirmek


Sorumlu birim
Dış İ lişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Proje Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Dünya Bankası
  • AB Fonları
  • İller Bankası
  • Bakanlıklar
  • Kalkınma Ajansları
  • DAP
  • FKA
  • STK'lar Ve Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Sağlayan Kurum Ve Kuruluşlar

Riskler

Maliyet Tahmini
300.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dış İ Lişkiler Ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Proje Birimi birimine Japonya büyükelçiliği engelli taşıma aracı temini konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz