Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.3


Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kentsel dokuyu korumak


Sorumlu birim
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yazı İşleri Müdürlüğü
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
  • Hak sahiplerinin yıkım esnasında sözlü, bedensel şiddete başvurması.
  • Yıkım kararlarının alınması süreçlerinde gecikme olması
  • Yıkımı yapılacak olan yerlerde or tamın çalışmaya elverişli olmaması

Maliyet Tahmini
15.568.005,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
Faaliyet ve Projeler

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü birimine Kentsel dokunun korunması, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz