Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 196 km²   NÜFUS: 257.000 ( 2018 )
AMAÇ
01
Halkımızın sağlık ve huzurunu gözeterek, Mevcut kanunlar çerçevesinde, etkin denetim mekanizması oluşturmak, çağdaş ve güvenli bir kent olma yolunda, vatandaşlarımıza kaliteli, şeffaf ve kesintisiz hizmet sunmak

> İNCELE
%0
AMAÇ
02
Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak

> İNCELE
AMAÇ
03
Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim alanlarında, kentin gelişimine katkı sağlamak, kültürel mirasın çağdaş yaşama entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı, Büyükçekmece’nin Türkiye’de ve Uluslararası alanda ‘’Örnek Şehir’’ olarak bilinirliğini sürdürebilmek

> İNCELE
AMAÇ
04
Büyükçekmece halkının talepleri doğrultusunda, bütüncül yaklaşımla, sosyal ihtiyaçlarını destekleyerek, kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmetler sunarak, kente aidiyet duygusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak

> İNCELE
AMAÇ
05
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilinir, ve denetlenebilinir, genel yönetim sistemi oluşturmak

> İNCELE