Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%21

Bölgemizde yangın, afet ve acil durum bilincinin artırılması, yangına müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 7.1
İtfaiye olayları açısından şehrimizde insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek
İNCELE
HEDEF 7.2
Yangın önlem hizmetlerinin etkinleştirilmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
İNCELE