Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.1
Gençlik ve spor faaliyetlerini desteklemek
İNCELE
HEDEF 4.2
Kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 4.3
Toplumsal eşitlik perspektifinin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 4.4
Halk sağlığı alanında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak
İNCELE
HEDEF 4.5
Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek
İNCELE