Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%41

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

HEDEF 8.1
Mali Sürdürülebilirlik Sağlanacak
İNCELE
HEDEF 8.2
Bilişim Sistemleri ve e- Belediye Hizmetleri Geliştirilecek
İNCELE
HEDEF 8.3
İnsan Kaynakları Kapasitesi Geliştirilecek
İNCELE
HEDEF 8.4
Bina ve Tesislerin Kalitesi Korunacak, Fiziki Kaynakların Kapasitesi Geliştirilecek
İNCELE
HEDEF 8.5
Kurumsal İletişim Kapasitesi ve Katılımcılık Arttırılacak
İNCELE