Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Eskişehir’in iklim değişikliğine duyarlılığını arttırmak

HEDEF 1.1
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Arttırılacak, İklim Değişikliğiyle Mücadele Edilecek
İNCELE
HEDEF 1.2
Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi Geliştirilecek ve Çevre Koruma Bilinci Arttırılacak
İNCELE
HEDEF 1.3
Mevcut Yeşil Alanlar Korunacak, Fonksiyonları Çeşitlendirilecek ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulacak
İNCELE