Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%39

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, inovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak; vatandaş, paydaş ve çalışan memnuniyeti odaklı katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı sunmak

HEDEF 8.1
İnovatif teknoloji imkanları ile hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak
İNCELE
HEDEF 8.2
Çalışan yetkinliği ve memnuniyetinin artırılması, bireysel performansın ölçülmesi ile ilgili sistemin kurulması ve uygulanması
İNCELE
HEDEF 8.3
Belediyemiz hizmetlerinin vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlamak ve vatandaşlarımızın istek, öneri, şikayetlerini cevaplamak
İNCELE
HEDEF 8.4
Belediye şirket ve iştiraklerinin verimlilik ölçütleri doğrultusunda izlenmesi ve değerlendirilmesi
İNCELE
HEDEF 8.5
Adil, şeffaf, hesap verebilir, finansal sürdürülebilirliği hedefleyen kurumsal yönetim anlayışını sağlamak için Belediye öz gelirlerinin tahsilat oranını artırmak
İNCELE
HEDEF 8.6
Belediye hizmet üretiminde kullanılan bütün araç ve ekipmanların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bakım, onarım ve yakıt tüketimini yönetmek
İNCELE
HEDEF 8.7
Yerel yönetim hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kapasitesini ve kalitesini arttırmak
İNCELE
HEDEF 8.8
Sürdürülebilir bir kent yaşamı için teknolojiyi Ankara’yla buluşturacak “Akıllı Kentler” vizyonunu hayata geçirmek
İNCELE
HEDEF 8.9
Belediyenin tüm birimlerine temini sağlanan; kırtasiye ve diğer sarf malzemeleri stok kontrol yönetimi ile zamanında temin etmek, ana binanın temizlik, güvenlik, bakım ve onarımını yapmak, enerji yönetimini verimli bir şekilde yönetmek, taşınmaz kiralama işlemlerini muammen bedel ve diğer yönetsel işlemleri etkin bir şekilde yürütmek
İNCELE
HEDEF 8.10
Belediyemize ait coğrafi nitelikte tüm verilerin standartlara uygun hale getirilerek Coğrafi Bilgi Sistemlerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 8.11
İş kazası ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek
İNCELE
HEDEF 8.12
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımının gözetilmesi maksadıyla denetim/ teftiş kapasitesini artırmak
İNCELE
HEDEF 8.13
Belediye hizmetleriyle ilgili alınan kararların vatandaşlara talepleri durumunda bildirilmesi
İNCELE