Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%19

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.1
Belediye sınırımızda kalan 25 ilçeye ilişkin halihazır haritaları yapmak ve/veya güncellemek
İNCELE
HEDEF 1.2
Belediyeye ait gelir getirmeyen atıl taşınmazları ıslah etmek
İNCELE
HEDEF 1.3
Kamulaştırma işlemlerinde uzlaşma yöntemini ve taşınmazların idare veya kamu adına tapuda tescil işlemlerini etkin kılmak
İNCELE
HEDEF 1.4
Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında konut üretimi yapmak
İNCELE
HEDEF 1.5
Yaşam kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için ihtiyaç duyulan hizmet, sosyal, kültürel, sportif, inanç vb donatıları inşa etmek
İNCELE
HEDEF 1.6
2024 yılı sonuna kadar Çevre Düzeni Planını güncellemek
İNCELE