Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.7


Gelişmiş bir teknolojik altyapıyla verimli ve kaliteli hizmet sunulacaktır


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü

Riskler
 • Olası afetlerde güvenlik ve yedekleme çalışmalarının hazırlıksız olması
 • Kurum içi ve kurum dışı uygulamaların entegre olmaması
 • Altyapı ve personel açısından kaynakların yetersiz olması

Maliyet Tahmini
22.760.000,0 ₺
Tespitler
Dijital Şişli hedefleri kapsamında Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmalarının önem taşıması
İhtiyaçlar
 • Teknik altyapı ve eğitim açısından Belediyenin Bilgi İşlem Sisteminin hedefler ve riskler doğrultusunda güçlendirilmesi
 • Belediyenin stratejik hedefleri kapsamında diğer birimlerle entegre çalışması
PERFORMANS 5.7.1
Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulamalardan duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.7.2
e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.7.3
e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.7.4
e-Belediye sayfasından gerçekleştirilen tahsilat miktarının toplam tahsilat miktarına oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE