Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.5


Yurtiçi ve yurtdışı kurumsal işbirliği programlarına aktif katılım sağlanacaktır


Sorumlu birim
Dış İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • İstanbul'a ve Türkiye'ye yönelik hibe programlarının kısıtlanması
 • Yabancı dil konuşan personelin yetersizliği

Maliyet Tahmini
7.250.000,0 ₺
Tespitler
 • Mali destek programlarından ve diğer mali destek sağlayan kurumlarla işbirliği ve başvuru çalışmalarının eksikliği
 • Uluslararası kurumların Şişli'de yoğunluğu
 • Paydaş analizi kapsamında STK temsilcilerinin hibe programlarına katılım konusunda talepte bulunması

İhtiyaçlar
Mantıksal çerçeve ve hibe prosedürlerine hakim personelin desteklenmesi ve geliştirilmesi
PERFORMANS 5.5.1
Yurtiçi ve yurtdışı ortak çalışma kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ve diğer kurumlarla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.2
Şişli Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve mali destek hakkı kazandığı proje başvuru sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.3
Kardeş Belediye ve eşleşme programları kapsamında imzalanan toplam protokol sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.4
Yurt dışında görevlendirilen personel sayısı, yurt dışı saha çalışması ve yurt dışı çeşitli işbirlikleri için görevlendirilen personel sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.5
Uluslararası nitelikli ziyaretlere ağırlanan yabancı kişi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE