Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak

HEDEF 8.3


Yöresel kültüre dair araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Bölge istişare toplantılarından elde edilen önerilerin yanı sıra, 11. Kalkınma Planında; Yerel ve bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri hak ettiği katma değere eriştirecek mekanizmaların oluşturulması politika/tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.3.1
Açılan Kurs Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.2
Kurslara Katılan Kursiyer Sayısındaki Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.3
Kurslarda İhtiyaç Olan Makine, Araç ve Gereçlerin Karşılanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.4
Kurslarda Yapılan Ürünler için Oluşturulacak Satış Noktası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE