Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak

HEDEF 8.1


Şehrimizde kültürel değerlerimize uygun, yenilikçi, birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
103.215.873,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir kurumları mülakatları ve bölge istişare toplantılarından elde edilen beklenti ve öneriler doğrultusunda tespit edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Kültür ve sanata erişim ve katılım olanaklarının arttırılması politika/ tedbiri yer almaktadır
İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.1.1
Düzenlenen Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.2
Şehrimizin Kültürel Değerlerinin Tanıtılmasına Yönelik Yayın Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.3
Şehrimizin Kültürel Değerlerinin Tanıtılmasına Yönelik Katılım Sağlanan Fuar, Festival Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.4
Kente Kazandırılan Tiyatro Sahnesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.5
Kentteki Tiyatro İzleyici Sayısındaki artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE