Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.3


Kamulaştırma işlemlerinde uzlaşma yöntemini ve taşınmazların idare veya kamu adına tapuda tescil işlemlerini etkin kılmak


Sorumlu birim
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Riskler
Birimimize iletilen kamulaştırma taleplerinin değişiklik arz etmesi
Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Kamu hizmetleri sunma ihtiyacı.
İhtiyaçlar
  • Teknik personel ihtiyacı
  • Bütçe yetersizliği.
PERFORMANS 1.3.1
Kamulaştırma sürecinde Tesis/Müştemilat/ Ağaç uzlaşma adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
Kamulaştırma Sürecinde Uzlaşma Yolu veya Hukuki yol ile Kamulaştırılan Taşınmaz alanı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE