Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Şehitkâmil halkının sosyal refahının arttırılması

HEDEF 6.1
Dezavantajlı kesimler gözetilerek, Sosyal yardım ve sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 6.2
Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetleri çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak
İNCELE