Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kültür, Sanat ve Sportif faaliyetleri ile Şehitkâmil halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlanması

HEDEF 5.1
Gençlerimize Okuma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı ders çalışma ortamı sunmak
İNCELE
HEDEF 5.2
Kadınlarımıza yönelik farklı sanat dallarında yaptıkları ürünleri sergileme imkanı sunmak
İNCELE
HEDEF 5.3
Diğer Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa projeler ve etkinlikler düzenlemek
İNCELE
HEDEF 5.4
Mahallinde spor imkânları geliştirirerek her yaştan vatandaşların katılabileceği düzenli sportif faaliyetler düzenlemek
İNCELE
HEDEF 5.5
Tarihi Kültürel Değerlerimiz ve Geleneksel Sanatlarımızın Korunması, Tanıtılması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması
İNCELE
HEDEF 5.6
Kent Halkının Kaynaşması, Toplumsal Moralin Yükseltilmesi Ortak Bir Kent Kültürünün Oluşması, Toplumsal Bütünleşme ve Dayanışmanın Artırılması Amacıyla Ortak Kültürümüzü Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 5.7
Yaşlılar, Engelliler, Gençler, Çocuklar ve Dezavantajlı Nüfusun Sosyal Hayata Katılımının Sağlanması
İNCELE