Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması

HEDEF 4.1
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasının Yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir
İNCELE
HEDEF 4.2
Çevre, Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi Konularında Toplumun Bilgilendirilme ve Bilinçlendirilmesi
İNCELE
HEDEF 4.3
Çevre kirliğinin önlenmesi çalışmalarına, Biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik vermek
İNCELE
HEDEF 4.4
Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek
İNCELE
HEDEF 4.5
Gıda Güvenliği ve Hijyenin Sağlanması
İNCELE
HEDEF 4.6
Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu arttırmak
İNCELE
HEDEF 4.7
Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı arttırılacaktır
İNCELE