Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Şehitkamil ilçemizin gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde kentleşme altyapısının güçlendirilmes ve modernize edilmesi, yaşanabilir, sağlıklı ve çağdaş kentsel gelişmenin arttırılması

HEDEF 3.1
Kentsel tasarımların, İmar planlarının, Toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, Şehrin dokusuna, Estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilerek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğine uygun olarak yapmak
İNCELE
HEDEF 3.2
İpekyolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Kamulaştırılması
İNCELE
HEDEF 3.3
Taşlıca Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Kamulaştırılması
İNCELE
HEDEF 3.4
Bedirkent-Beylerbeyi Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarının Kamulaştırılması
İNCELE
HEDEF 3.5
Park, Sosyal Tesis ve Yol vs. Alanlardaki arsa, ağaç ve yapıların kamulaştırılması
İNCELE
HEDEF 3.6
Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere, ilçemizdeki kamusal alanların korunması; Erişim ve güvenliğinin artırılması, Kadınlara, Çocukla-ra,Yaşlılara ve Engellilere duyarlı olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır
İNCELE