Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için kurumsal kapasitenin arttırılması

HEDEF 2.1
Belediye Personelinin kişisel becerilerinin artırılması ve geliştirilmesi
İNCELE
HEDEF 2.2
İş sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması
İNCELE
HEDEF 2.3
Belediyenin mali alt yapısının güçlendirilmesi
İNCELE
HEDEF 2.4
Belediyenin destek alt yapısının güçlendirilmesi
İNCELE
HEDEF 2.5
Belediyenin hukuki destek alt yapısının güçlendirilmesi
İNCELE
HEDEF 2.6
Belediyenin temsil ağırlama alt yapısının güçlendirilmesi
İNCELE