Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%51

Eskişehirlilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak

HEDEF 4.1
Afetlere ve Acil Durumlara Yönelik Faaliyetler Sürdürülecek
İNCELE
HEDEF 4.2
Denetim Faaliyetlerinin Etkinliği Arttırılacak
İNCELE
HEDEF 4.3
Sağlıklı Kent Ortamı Korunacak
İNCELE